นิทรรศการงานชุมนุมลูกเสือบ้านไร่

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ "๑๐๐ ปี ซ้อมรบเสือป่า สมัยที่ ๙ พุทธศักราช ๒๔๖๒" ในงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ ในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ครั้งที่ ๗ โดยจำลองเต็นท์ที่ประทับพักแรมของรัชกาลที่ ๖ พร้อมเรื่องราวของการซ้อมรบบนพื้นที่ทุ่งบ้านไร่ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ราชบุรี ภายในงานมีนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายเช่น โรงเรียนธรรมาธิปไตย เข้าเยี่ยมชมงานอย่างต่อเนื่อง

​​​