ละครพระหันอากาศ

กิจกรรม "ทวีปัญญา" ในโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดการแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่อง " พระหันอากาศ" ตอน ต้องคำสาป โดยคณะกรณ์กัญจนรัตน์ ณ โรงละครศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์โครงเรื่อง "พระหันอากาศ" ให้ผู้แสดงคิดบทสนทนาขึ้นเอง โดยทรงนำชื่อของสระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยมาเป็นชื่อตัวละคร ข้าราชการกรมมหรสพแสดงถวายทอดพระเนตร ณ ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๔๖๕