เสื้อโปโล ปักตราวชิระ
เสื้อโปโล ปักตราวชิระ
เสื้อโปโล ปักตราวชิระ

เสื้อโปโล ปักตราวชิระ

เสื้อโปโลปักตราวชิระ มี ๓ สี คือ กรมท่า, ขาว และกากี ออกแบบพิเศษสำหรับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายวิณ โชคคติวัฒน์ นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น ๗๙ และนักออกแบบผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอออกแบบ
Vinn Patararin

บริจาคเพื่อสนับสนุนนิทรรศการฯ : ๓๙๐ บาท