เสื้อคอเฮนรี (Henry)<br> ปักตราวชิระ
เสื้อคอเฮนรี (Henry)<br> ปักตราวชิระ
เสื้อคอเฮนรี (Henry)<br> ปักตราวชิระ

เสื้อคอเฮนรี (Henry)
ปักตราวชิระ

เสื้อคอเฮนรี (Henry) ปักตราวชิระ มี ๓ สี คือ กรมท่า, ขาว และกากี ออกแบบพิเศษสำหรับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายวิณ โชคคติวัฒน์ นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น ๗๙ และนักออกแบบผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอออกแบบ
Vinn Patararin

บริจาคเพื่อสนับสนุนนิทรรศการฯ : ๓๒๐ บาท