กระเป๋าผ้าแคนวาสสีกรมท่า พิมพ์ลายดุสิตธานี

กระเป๋าผ้าแคนวาสสีกรมท่า พิมพ์ลายดุสิตธานี

กระเป๋าผ้าแคนวาสสีกรมท่า พิมพ์ลายดุสิตธานี ออกแบบโดย นายนักรบ มูลมานัส ศิลปินร่วมสมัย

บริจาคเพื่อสนับสนุนนิทรรศการฯ : ๓๙๐ บาท